quadra vesti

o nama

|

društveno odgovorno poslovanje

Quadra Graphic kao društveno odgovorna kompanija, realizuje projekte koji doprinose razvoju zajednice u kojoj posluje. Značajna sredstva i donatorska podrška uložena su u humanitarne projekte, stručno grafičko obrazovanje, kulturu i umetnost i slične oblasti.

Društveno odgovorno poslovanje odražava se i u odgovornom odnosu prema zaposlenima, kao i odgovornom odnosu samih zaposlenih prema sredini u kojoj rade. Zaposleni učestvuju u pomoći pojedincima i porodicama koje žive u teškim socijalnim uslovima ili im je potrebna posebna pomoć u hrani, garderobi, igračkama, radnim štampanim materijalima i dr.

Opredeljenost Quadre da ulaže u društvenu zajednicu pokazuje i činjenica da je od 2013. godine Quadra postala potpisnik Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija koji predstavlja jednu od najsnažnijih inicijativa za smanjenje siromaštva, bolju životnu sredinu, ostvarenje prava na bolji i kvalitetniji život

Deset principa Globalnog dogovora iz oblasti zaštite ljudskih i radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije zasnivaju se na:

 • Univerzalnoj deklaraciji ljudskih prava,
 • Deklaraciji Međunarodne organizacije rada o fundamentalnim principima I pravima na radu,
 • Deklaraciji o životnoj sredini i razvoju, i
 • Konvenciji Ujedinjenih nacija u borbi protiv korupcije.


     Izveštaj poslovanja 2013. GD UN [7.5 Mb]
      Izveštaj poslovanja 2014. GD UN [5.5 Mb]
Quadra Graphic kao članica Globalnog dogovora, prihvata, podržava i promoviše, u okviru svoje delatnosti, sledeće osnovne vrednosti :

Zaštita ljudskih prava

Poslovni subjekti treba da:
 • Princip 1: poštuju i podrže zaštitu međunarodno priznatih ljudskih prava, i
 • Princip 2: obezbede da se ne krše ljudska prava tokom njihovog poslovanja.

Zaštita radnih prava


Poslovni subjekti treba da pružaju podršku:
 • Princip3: slobodi udruživanja I efektivnoj primeni prava na kolektivno pregovaranje,
 • Princip 4: eliminaciji svih vrsta prinudnog i prisilnog rada,
 • Princip 5: Zabrani zapošljavanja dece,
 • Princip 6: eliminaciji diskriminacije na radnom mestu.

Zaštita životne sredine


 • Poslovni subjekti treba da:
 • Princip 7: odgovorno pristupaju životnoj sredini,
 • Princip 8: promovišu projekte koji štite životnu sredinu,
 • Princip 9: učestvujuu razvoju tehnologije koja ne nanosi štetu životnoj sredini.

Borba protiv korupcije

Poslovni subjekti treba da:
 • Princip 10: se bore protiv korupcije na svakom nivou, uključujući iznuđivanje I podmićivanje


Quadra je od 01.10.2015.godine postala član kluba prijatelja UNICEF-a (United Nations International Children’s Emergency Fund) međunarodnog fonda za decu i omladinu, koji se brine o kvalitetu njihovog životnog standarda, a finansira isključivo uz pomoć dobrovoljnih priloga vlada, fondacija, firmi i građana jer je nepolitička organizacija.

UNICEF je posvećen zaštiti prava najugroženije dece – žrtava rata, katastrofa, ekstremnog siromaštva, nasilja i eksploatacije, dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, a isto tako, kroz svoje programe promoviše jednaka prava žena i devojčica u svim sferama društvenog i ekonomskog života.
Kroz redovne mesečne donacije, Quadra ima za cilj uključenje u program pomoći koji sprovodi UNICEF, a sa ciljem zaštite zdravlja dece, njihovog obrazovanja, obezbeđenja jednakosti, kako u Srbiji, tako i širom sveta.

U vanrednim situacijama, Quadra će se, u skladu sa mogućnostima, uključivati i u pojedinačne projekte koje UNICEF sprovodi.

Na ovaj način, Quadra nastavlja sa pokušajima da pozitivno utiče na društvenu zajednicu i podržava projekte koji su posvećeni najugroženijim kategorijama – deci, bolesnima i osobama sa posebnim potrebama.

Sa željom da doprinesemo poboljšanju kvaliteta života za sve, kontinuirano motivišemo zaposlene i poslovne partnere da aktivno podržimo i pomognemo realizaciji aktivnosti UNICEF-a. 


ISO scratch kartice
U okviru svoje specijalne proizvodne linije-sigurnosne štampe, Quadra na prvo mesto stavlja izradu scratch kartica tj. kartica za dopunu mobilne telefonije. Milioni proizvedenih kartica za domaće, ali pre svega za inostrana tržišta, dokaz su visokog kvaliteta, povoljnih cena i brzine isporuke
multi PIN scratch kartice
Pored klasičnih ISO standardnih kartica Quadra takođe proizvodi i multi PIN kartice, koje sadrže više od jednog PIN-a i predstavljaju apsolutni trend među operaterima. Multi PIN kartice su nastale kao odgovor na identifikovanu tržišnu potrebu za velikim količinama kartica male vrednosti
Plastične kartice
Prvobitni afiniteti osnivača prema ofset štampi sačuvani su u Quadri do danas, bez obzira na uspeh u oblasti security štampe. Quadra danas predstavlja vrhunski opremljenu štampariju sa sopstvenom grafičkom pripremom, štampom i doradom
Starter paketi
Danas, Quadra prati sve svetske trendove u proizvodnji starter paketa sa vrhunskim kvalitetom, zaštitom i načinom pakovanja. Quadra izrađuje starter pakete oslanjajući se na sopstvenu proizvodnju i kontrolu procesa u celini
Lutrijski program
Štampa lutrijskog programa zahteva poštovanje strogih tehnoloških i sigurnosnih propisa koje Quadra ispunjava u potpunosti. Proizvodimo sve vrste greb-greb instant srećki, bingo lutrije i ekspres srećke
.